Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
(Islam ist “Frieden, Reinheit, Hingabe” und “Gehorsam”) "Der Mensch ist Richter über die Worte die er noch nicht ausgesprochen hat und Gefangener seiner Worte nachdem er es ausgesprochen hat." Hazreti Ali 7.Jh & 'Daß du das Band knüpfst zu dem, der es zerreßt; daß du verzeihst dem, der dir Unrecht tut; daß du gibst dem, der dich beraubt."(Der Prophet Muhammed sallallahu 'aleihi wesellem)
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 623 mal aufgerufen
 Soru ve Cevab
Gast
Beiträge:

24.06.2007 02:39
Sema yapmak harammi dir ? antworten

[blau][b]
[Avariful Maarif],[Ebu Hafs Sihabuddin Ömer es Sühreverdi]
Sema: istib kulak verme, üzerinde ihtilaf vaki olmayan ve ehli imana aid olan semadir.Bu tür Sema, sahibini hidayete ve isini gercegine dogru yönlendirir.Sema bazen hüzün verir, hüzün ise yakicidir; bazen sevk verir, sevk de yakicidir,bazende pismanlik verir o da yakicidir.Bazende sema kalbe tesir edince süratle yayilarak vucud üzerinde tesileri zahir olur ve deri üzerinde ürperi ve titremeler baslar.Nitekim Allahü teala buyurur:[rot]"Allah'tan korkularindan dolayi derileri ürperir"[/rot] [Ez Zümer (39),23.]

Bazende sema daha büyük tesir birakarak dimaga isabet suretiyle beyin üzerinde etkili olur.Bu yeni uyarilarla gözden yaslar dökülür.Bazi da semanin tesiri ruha isabet ederek ruhtan manevi dalgalar meydana getirir.Hatta ruh bundan daralir, fakat kalp tahammül gösterir.Böyle zamanda feryad ve izdiriab fazla olur.Bazen bunlar, nefsin hevasinin eseri olarak batil ehli kisilerden de nakledilebilir.

Rivayete göre Ömer [Radiallahuanhu] bazen vird olarak bir ayeti Kerime okur, ayetin tesiriyle aglamaktan bogulacak gibi olur, yere düser, bir iki gün evinden disari cikmazdi. Hatta halk onu hasta zannederek ziyarete gelirdi.

Zeyd b. Eslem rivayet ederki: " Übey b. Kab, Rasülüllah [sallallahü aleyh-i vesellem] huzurunda Kur'an okumustu da orda bulunanlarin kalbleri iyice yumusamisti.[rot]Rasülüllah [sallallahü aleyh-i vesellem] buyurduki:" Kalbinizi yumusayib inceldigi esnada duayi ganimet biliniz.Cünkü bu hal, rahmet-i ilahiyyedendir." [/rot][Keschful Hafa]

Ümmü Gülsüm [Radiallahuanha] rivayet eder: Rasülüllaah[sallallahü aleyh-i vesellem] söyle buyurmustur: Allaah tealaa korkusundan kulun dersinin ürperir titremesi, kuru agacin yapraklarinin dökülmesi gibi, günahlari döker.Yine söyle varid olmustur: Allah korkusundan derisi ürperen Cenabi Hakk cehennemi haram kilar. [Suyuti, El Camius Sagir]

Bu saydiklarimiz, reddi kabil olmayan ve üzerinde ihtilaf bulunmayan meselelrdir.Ihtilaf, nagme ile söylenen siirlerin dinlenmesindendir.Bu konuda pek cok görüs ve birbiriyle celiskili fikirler vardir.Bu tür sema'i fisk ilhak edivermek münker, vazih bir gercek oldugunu sehadet etmek, asiri bir müsahamadir.Biri ifrat, digeri tefrit.

Ebu Hasan b. Salim'e sordular:
-Büyük sufilerden Cüneyd, Seriy es Sakati ve Zunnun el Misri sema yaptiklari halde siz semai neden inkar ediyorsunuz ?

Söyle Cevab verdi:

-Ben onu nasil reddedebilirim ki, benden daha iyi kimseler onu dinlemis, caiz görmüsler. Nitekim Cafer et Tayyar da sema yapardi.Münker olan, sema esnasindaki oyun ve eglencedir.Bu, dogru bir görüstür.

Seyh Tahir b. Ebil Fadl, bize Hz Aise [Radiallahuanha] den söyle bir hadis nakletmistir. Hz Aisenin yaninda iki cariye sarki söylerken Hz. Ebu bekir []Radiallahuanhu], Onun yanina geldi Hz. rasülüllaah [Sallallahü aleyh-i vesellem], elbisesiyle örtünmüsolarak orda bulunuyordu. Ebu bekir [radiallahuanhu], hemen cariyeleri sarkidan menedince Rasülüllaah[Sallallahü aleyh-i vesellem] yüzünü acarak söyle buyurdu: Ya Eba Bekir, birak onlari. Bugün bayramdir. [Müslim,iydeyn 16 Ibn Hanbel]

Aise [Radiallahüanha] söyle anlatir: Rasülüllah [sallallahü aleyh-i vesellem] beni ridasiyla örter ve Mescid'de Habes oyunlari oynayan Habeslileri, usanincaya kadar bana seyrettirirdi.[Sebabe: Bir cesit telli calgi aleti]

Seyh Ebu Talib El Mekki , sahabi, tabii ve tebe-i tabiinden olmak üzere seleften pekcoklarinin görüslerini naklederek semanin caiz oldugunu anlatmistir.Ilminin derinligi, manevi halinin kemail, selefin ahvali vukufu, takva ve veradaki durumu, en dogru ve en eva olani arastirmasi sebebiyle Ebu Talib El mekki nin görüsüne itibar olunur.
Onun bu konudaki görüsü söyledir:Sema,haram, helal ve süpheli olmak üzere üc cesittir.Haram olan sema, mücerred nefs ve nefsani duygularla yapilan semadir.Süpheli olan sema, kisinin haniminin ve cariyesinin söyledigi mubah, fakat icine eglence unsuru karismasi seyleri dinlemesidir.Helal; yani mubah olan sema ise, Hakka delalet eden manalari müsahede ve Hakki celal tecellilerini seyru temasa makaminda bulunun bir kalbe yapilan semadir.Seyh ebu Talib el Mekkinin bu görüsü dogru ve isbatlidir.
Bu duruma göre bazi zahid alimlein inkarda mubalaga ettikleri gibi, semanin yasaklanmasi ve sema yapanin reddedilmesi hususunda mutlak bir söz söylenemiyecegi gibi, semaa asiri düskünlügü olan ve onun adab ve sartlarini ihmal ile bu konuda israr edenlerin yaptigi sekilde semaa mutlak bir müsamaha da gösterilmez. Biz bu durumu tafsilatiyla haram ve helal olusunu mahiyetlerini aciklayarak anlatacagiz.

devami gelecek...insaaALLAAHU tealaa..

[Avariful Maarif],[Ebu Hafs Sihabuddin Ömer es Sühreverdi]


Devami gelecek...[/b][/blau]

 Sprung  
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber haftbar.
Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen